Olejek amarantusowy 30ml*SZARŁAT*

producent: C.POZOSTAŁE

Kod produktu: 5901500680264

Cena: 28.50 zł brutto

Ilość:

w magazynie: 3

Inne produkty firmy C.POZOSTAŁE
Olejek amarantusowy nie za­wie­ra sztucz­nych barw­ni­ków ani sub­stan­cji za­pa­cho­wych. Jest pro­duk­tem w 100% na­tu­ral­nym. Po­le­ca­ny do co­dzien­nej pie­lę­gna­cji skó­ry ca­łe­go cia­ła a w szcze­gól­no­ści skó­ry twa­rzy, szyi i de­kol­tu oraz wspo­ma­ga­ją­co w le­cze­niu prze­su­szo­nej skó­ry rąk i stóp.
Olejek ama­ran­tu­so­wy daje efek­t na­wil­że­nia i wy­gła­dze­nia skó­ry,­
ustę­po­wa­nia ob­ja­wów nad­mier­ne­go łusz­cze­nia i ro­go­wa­ce­nia­.

Opinie o produkcie

Brak opinii o tym produkcie

Dodaj swoją opinię
POWRÓT